Cookieverklaring


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fietsroutes in beeld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fietsroutes in beeld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Wat is een webbeacon?

Een webbeacon is een kleine, transparante afbeelding die website-eigenaren helpt de activiteiten van gebruikers bij te houden op bepaalde webpagina's. Ze kunnen ook informatie in cookies verzenden, zoals bijvoorbeeld of een e-mail met een webbeacon erin is geopend door de ontvanger. Als we het in onze Cookiebeleid hebben over cookie dan bedoelen we daarmee ook webbeacon.


Cookies voor social media

U kunt informatie van de website van Fietsroutes in beeld delen via sociale media, zoals Facebook, Twitter, Google+ en YouTube. Hiervoor zijn een aantal speciale pictogrammen op de website toegevoegd. De sociale media partners kunnen echter alleen een website-overschrijdende cookie plaatsen als de desbetreffende pictogrammen worden aangeklikt, dus niet eerder. Via de cookie herkent de sociale media partner de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat de ingelogde gebruikers informatie of video’s direct delen. Raadpleeg regelmatig het cookiebeleid van de volgende sociale media partners voor meer informatie over de sociale media cookies:


Cookies door adverteerders

Adverteerders die op deze site adverteren kunnen cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen om informatie in te winnen. Deze cookies worden gebruikt om advertenties te laten zien aan de hand van uw interesses. Mocht u bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in zorgverzekeringen dan kunt u worden doorverwezen naar een verzekeringsorganisatie, zodra u op een advertentie met een zorgverzekeringsaanbieding klikt. Ook deze zorgverzekeraar kan mogelijkerwijs een cookie plaatsen, onder andere om te identificeren dat u via onze website bij hun organisatie bent terechtgekomen. Fietsroutes in beeld heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden en adverteerders. Wel kunt u voor veel externe bedrijven die cookies plaatsen via andere websites (zoals Fietsroutes in beeld) gebruikmaken van de opt-out mogelijkheid, zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan op andere websites. Op YourOnlineChoices kan dat voor veel adverteerders en adverteerders-netwerken tegelijk. Ook kunt u daar lezen waar de cookies voor gebruikt worden.


Hoe kan ik cookies uitschakelen?

U heeft de mogelijkheid om cookies handmatig via uw eigen browser te blokkeren. U kunt afzonderlijk cookies en websites blokkeren, maar ook alle cookies van alle websites die u bezoekt. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op een juiste werking van een website. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw eigen browser:


Wijzigingen in het cookiebeleid

Het is mogelijk dat het cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is raadzaam om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Verstrekkende wijzigingen worden op een heldere en opvallende wijze gecommuniceerd via de website.


Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Fietsroutes in beeld de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en Fietsroutes in beeld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Op de website van Fietsroutes in beeld staan een aantal links naar websites van derden. Fietsroutes in beeld draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen omgaan met uw gegevens. Indien aanwezig lees hiervoor het privacybeleid van de website die u bezoekt.


Copyright

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietsroutes in beeld.