Het Landschap

Het Nationaal Park Drentsche Aa is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. Dit landschap ontstond vele duizenden jaren geleden door een samenwerking van natuur en mens. De Drentsche Aa is één van de weinige beken in Nederland waarvan de natuurlijke loop al duizenden jaren nauwelijks is veranderd. Er vondt nauwelijks ruilverkaveling plaats, waardoor de eeuwenoude landschapsinrichting bewaard is gebleven. Sporen van vroege bewoning kom je hier overal tegen. Schilderachtige Saksische boerderijen en oude eiken rond de brinken, bolle akkers omgeven door houtwallen en bloemrijke hooilanden in het drassige beekdal bezorgen je nostalgische gevoelens. En prehistorische overblijfselen als hunebedden, grafheuvels en eeuwenoude karrensporen houden de geschiedenis springlevend. Van het Nationaal Park is het maar eventjes naar het oeroude Hunzedal. Hier vindt je een stil en weids beekdal met een fraaie afwisseling aan natte bossen, moerassen, grasland en meerdere beekjes die gevoed worden door ondergrondse bronnen waaruit ijzerkleurig kwelwater opborrelt.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Rivieren en Beken

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Polders en Landerijen

Landgoed en Erfgoed

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Park Drentsche Aa en Hunzedal

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 85 aan de Wedbroek in Tynaarlo. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

85 - 82 - 39 - 67 - 75 - 99 - 91 - 98 - 90 - 32 - 31 - 30 - 97 - 92 - 60 - 62 - 66 - 61 - 58 - 85

46
Kilometers
185
Minuten
110
Hoogtemeters