Het landschap

Zeewolde wordt omgeven door één van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland: het Horsterwold. Dit bosrijke landschap wordt door grote grazers begraasd om een gezonde variëteit aan bos, struweel, graslanden en moeras te behouden. De bossen van het Horsterwold en het water van de Randmeren ontmoeten elkaar bij de stranden en de voorlanden. Een smal en langgerekt buitendijkse zandstrook met strandjes die afgewisseld worden door natte duinvalleitjes en flarden met heide. Op de dijken is het genieten van het fraaie uitzicht op het water van de Randmeren.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Landgoed en Erfgoed

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Zuidelijk Flevoland en Horsterwold

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 77 aan de Groenewoudse Weg in Zeewolde. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

77 - 74 - 73 - 17 - 15 - 16 - 72 - 70 - 69 - 68 - 63 - 62 - 61 - 38 - 37 - 60 - 64 - 66 - 78 - 43 - 44 - 42 - 41 - 77

47
Kilometers
188
Minuten
88
Hoogtemeters