Het Landschap

Zeewolde wordt omgeven door één van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland: het Horsterwold. Dit uitgestrekte bosrijke landschap wordt door grote grazers begraasd om een gezond ecosysteem van bos, struikgewas, graslanden en moerassen in stand te houden. De bossen van het Horsterwold en het water van de Randmeren ontmoeten elkaar bij de kustlijn en de aangrenzende voorlanden. Buitendijks ligt een smalle en langgerekte zandstrook met een afwisseling van strandjes, vochtige duinvalleien en stukjes heide. En eenmaal op de dijken is het vooral genieten van het fraaie uitzicht op het water van de Randmeren.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Landgoed en Erfgoed

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Zuidelijk Flevoland en Horsterwold

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 77 aan de Groenewoudse Weg in Zeewolde. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

77 - 74 - 73 - 17 - 15 - 16 - 72 - 70 - 69 - 68 - 63 - 62 - 61 - 38 - 37 - 60 - 64 - 66 - 78 - 43 - 44 - 42 - 41 - 77

47
Kilometers
188
Minuten
88
Hoogtemeters