Het Landschap

Deze fietsroute brengt je door een prachtig landschap dat getekend is door de geschiedenis. Ongeveer 150.000 jaar geleden hebben schuivende ijslagen het terrein gevormd tot licht glooiende heuvels, die vervolgens weelderig bedekt werden met uitgestrekte bossen en heidegebieden. Samen met stuifzanden, hoogveenvennetjes en weidegronden bepalen deze elementen het hedendaagse landschapsbeeld. Maar de geschiedenis van het gebied houdt hier niet op. Natuur en cultuurhistorie zijn hier voortdurend hand in hand gegaan. Prehistorische grafheuvels, hunebedden, oorlogsmonumenten en de Koloniën van Weldadigheid zijn tastbare herinneringen aan een gedenkwaardig verleden. Oude Saksische boerderijen, monumentale gebouwen, knusse brinkdorpjes en stille landweggetjes maken het typische Drentse plaatje compleet.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Moerassen en Venen

Landgoed en Erfgoed

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Landgoed en Erfgoed

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Wapserveense Aa en de Koloniën van Weldadigheid

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 10 aan de Hunebeddenweg in Darp. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

10 - 8 - 52 - 74 - 3 - 77 - 75 - 37 - 33 - 35 - 24 - 27 - 43 - 25 - 48 - 49 - 42 - 92 - 90 - 91 - 13 - 2 - 55 - 99 - 36 - 34 - 18 - 10

53
Kilometers
214
Minuten
137
Hoogtemeters