Het Landschap

Het gebied ten oosten van Leeuwarden biedt volop mogelijkheden voor een heerlijk dagje uit. Vele fraaie afwisselingen in het landschap, talrijke doorkijkjes en prachtige luchten bezorgen je een intens gevoel van vrijheid. Ooit was het open landschap hier één grote natte delta. Door inpoldering, bedijking en veenafgravingen vanaf de middeleeuwen veranderde dit rigoureus. Een prachtig coulisselandschap met dobben, elzensingels en houtwallen met daaronder bramenstruiken was het resultaat. De talrijke graslanden, meren, moerassen, rietvelden en poelen werden geliefde leefgebieden voor vele planten en dieren. En in het landschap ontstond een netwerk van slingerende zandpaden en weggetjes die authentieke Friese boerenhuisjes met smûke (knusse) dorpjes en gehuchtjes verbonden. Geen wonder dat vele edelen zich hier op hun gemak voelden en zich gingen vestigen in prachtig aangelegde Staten en Stinzen.

Bossen en Heide

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Groene Ster en Friese Wouden

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 49 aan de Simmerkrite in Leeuwarden. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

49 - 48 - 46 - 45 - 44 - 68 - 58 - 57 - 59 - 84 - 61 - 35 - 60 - 67 - 18 - 75 - 69 - 66 - 54 - 62 - 61 - 60 - 55 - 52 - 50 - 74 - 49

51
Kilometers
205
Minuten
59
Hoogtemeters