Het Landschap

Het Nationaal Landschap Noordoost-Twente heeft een zacht glooiend, bijna on-Nederlands landschap. Tijdens de voorlaatste ijstijd vormde het voortstuwende landijs stuwwallen rondom Oldenzaal en Ootmarsum. De beekdalen zijn plaatselijk moerassig en op de hogere gronden ontstond er in de vroege Middeleeuwen een essen- en kampenlandschap. De essen werden als akkergebied ingericht nabij de dorpen en de gehuchten. Houtwallen die vroeger gebruikt werden om het vee op het weiland te houden, verdelen het landschap in kleine taferelen. Veel van dit kleinschalige landschap is nog goed bewaard gebleven. Door de hoogteverschillen, de bijzondere geologische opbouw van de ondergrond en de talrijke bronnen en beken ontstond een mozaïek aan landschapjes. Het beeld van het ontstaan van het beroemde Twentse coulissenlandschap kan haast niet beter worden geschetst dan in Noordoost-Twente.

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Polders en Landerijen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Landschap Noordoost-Twente

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 69 aan de Markt in Ootmarsum. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

69 - 43 - 16 - 10 - 14 - 12 - 13 - 9 - 81 - 7 - 1 - 2 - 6 - 5 - 4 - 88 - 30 - 34 - 33 - 29 - 69

51
Kilometers
203
Minuten
156
Hoogtemeters