Het Landschap

Ongeveer 6.000 jaar geleden was hier niets anders dan water. Tegenwoordig vanaf de kustlijn tot aan de veenweiden in het oosten een landschap vol contrasten. Typerend voor het gebied van Duin Horst en Weide is een reeks van verschillende landschappen die evenwijdig langs de kust liggen. Vanaf de kust volgen strand, duinen, strandwallen met bosrijke landgoederen, open strandvlaktes en veenweidegebieden elkaar harmonieus op. De hoge en droge ligging van de strandwallen waren geschikt voor bewoning. Boerderijen werden gesticht en er ontstonden dorpen en steden. Vanwege het aantrekkelijke natuurlandschap vestigden de rijke burgerij en de adel zich vanaf de 17e eeuw in de boerderijen en bouwden er later prachtige landhuizen en buitenplaatsen. Dankzij Prins Frederik der Nederlanden werden in de 19e eeuw vele landgoederen samengevoegd tot één groot aaneengesloten lommerrijk gebied dat niet werd opgeslokt door de voortdurende uitbreiding van omliggende steden. Het resultaat is een natuurlijke en recreatieve oase waar rust, ruimte en historie hand in hand gaan.

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Langs de Kust

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Park Hollandse Duinen

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 92 aan de Rietpolderweg in Leidschendam. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

92 - 95 - 94 - 93 - 86 - 88 - 84 - 55 - 54 - 58 - 33 - 34 - 35 - 44 - 40 - 41 - 97 - 96 - 45 - 93 - 43 - 47 - 46 - 54 - 55 - 52 - 90 - 57 - 91 - 92

53
Kilometers
211
Minuten
162
Hoogtemeters