Het Landschap

Zeeuws-Vlaanderen is van de rest van Nederland afgesneden door de Westerschelde. Het is een vredig landschap dat gedomineerd wordt door weiden, polders, dijken met hoge populieren, knotwilgen en meanderende kreekjes. Maar dat was niet altijd zo. Diezelfde Westerschelde is grotendeels verantwoordelijk voor de vorming van het landschap. De Braakman, een zeearm bij Terneuzen, vormde ooit een natuurlijke barriere tussen het oostelijk en westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Door verschillende overstromingen werd het landschap hier nat en zompig en doorsneden kreken het land. De regio bezit nog steeds veel sporen in de strijd tegen het water en vroegere bezetters. Langs de zeedijk liggen diepe en ondiepe wateren met zandplaten, slikken en schorren die een geliefd foerageer- en rustgebied zijn voor vele soorten vogels. En binnendijks vertellen sluizen, kreken, linies, forten en wallen het aangrijpende verhaal van een bruut verleden met veldslagen en watersnoden.

Landgoed en Erfgoed

Langs de Kust

Polders en Landerijen

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Westerschelde, Braakman en Asseneedse Kreken

Routekaart

Start en finish bij knooppunt 28 aan de Inlaag in Hoofdplaat. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

28 - 37 - 14 - 11 - 3 - 21 - 10 - 4 - 12 - 88 - 86 - 91 - 51 - 52 - 55 - 54 - 53 - 49 - 48 - 36 - 19 - 18 - 35 - 34 - 37 - 28

48
Kilometers
192
Minuten
59
Hoogtemeters