Fietsroute Akkrum en omgeving

Fietsen in het kleurrijke natuurlandschap rondom het Sneekermeer

Slider

Akkrum

Volgens een legende zou Akkrum zijn naam hebben gekregen door twee gravende reuzen. Bij Akkrum kregen de reuzen onenigheid en vervolgden beide hun eigen weg. Ze groeven vaarten en sloten door het ruige veenlandschap. Wie had ooit kunnen denken dat er uit die twist een prachtig weids landschap zou ontstaan waar de Hollandse meester alleen maar van kon dromen. Verrassende vergezichten met schitterende luchten over groene graslanden, doorsneden door een netwerk van kanalen, sloten en meren. Voeg daar talloze grazende koeien, witte zeilbootjes op blauwe wateren, wuivende rietkragen en vrolijk gekleurde bloemen langs de slootkanten aan toe en de reuzen zouden elkaar nu met een tevreden gevoel de hand schudden.


Fiets met ons meeDe fietsroute


Fietsknooppunten

Start en finish is nabij knooppunt 92 aan de Kanadeeskestrjitte in Akkrum, de totale afstand van de route is ca. 54 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk gewenste knooppunt te starten.


92 - 22 - 43 - 68 - 65 - 61 - 59 - 50 - 49 - 55 - 57 - 42 - 21 - 20 - 28 - 29 - 45 - 46 - 92Meer routes in Friesland

Akkrum

Een rijke natuurlandschap rondom het flonkerende blauwe water van het Sneekermeer.

Bakkeveen

Een historisch landschap met fraaie bossen, boomwallen, heidevelden, graslanden en meanderende beken.

Eernewoude

Een gevarieerd landschap met open water, riet- en graslanden, ruigten en moerasbossen.

Gaasterland

Een prachtig glooiend en bosrijk landschap in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

Heerenveen

Een gevarieerd landschap met bossen, meren, plassen, moerassen, rietvelden en beekdalen.

Hindeloopen

Een weids landschap met flonkerende blauwe meren, wuivende rietkragen, bloemrijke graslanden en historische dorpjes.

Leeuwarden

Een bijzonder fraai landschap met fraaie afwisselingen, talrijke doorkijkjes en weidse panorama's.

Terschelling

Een gevarieerde natuur met uitgestrekte wadden, robuuste strandvlakten, natte duinvalleien, gemengde bossen, kwelders, polders, heide en moerassen met geurende lavendelbloemen.

previous arrow
next arrow
Slider