Het Landschap

Het landschap in Westerwolde zier er anders uit dan de rest van Groningen. Hier vindt je geen strakke lijnen, maar kronkelende beken, lichte glooiingen en slingerweggetjes in het landschap. Akkers, hooilanden, graslanden, houtwallen en oude bossen vormen samen een harmomieus groen landschap. Dorpen, gehuchtjes en monumentale boerderijen ademen nog steeds de sfeer van vroeger. Vanaf de laatste ijstijd ontstond de basis van dit prachtige landschap. Westerwolde lag geïsoleerd in een ondoordringbaar moerasgebied en was bijna onbewoond. Een netwerk van beekjes voerde water uit het moeras af naar zee. Pas in de vroege middeleeuwen vestigden zich de eerste pioniers in het gebied. Geleidelijk aan nam de bevolking toe en ontstonden er buurtschappen die gezamenlijk de hoger gelegen akkers gingen beheren. De buurtschappen werden dorpen en zonder dat ze het zelf wisten droegen deze boeren bij aan het unieke en intieme landschap van Westerwolde zoals we die nu kennen.

Bossen en Heide

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Westerwolde en Driestromenland

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 56 aan de Veelerveensterweg in Veelerveen, de totale afstand van de route is ca. 47 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

56 - 57 - 59 - 62 - 67 - 12 - 29 - 66 - 8 - 7 - 6 - 30 - 9 - 10 - 11 - 8 - 80 - 27 - 50 - 51 - 26 - 56

47
Kilometers
188
Minuten
63
Hoogtemeters