Het Landschap

De Ooijpolder en de Millingerwaard maken deel uit van het Nationaal Landschap De Gelderse Poort: een rivierenlandschap met een lange bewoningsgeschiedenis. De Ooijpolder is een verrassend groot gebied langs de Waal van ruim 2.000 hectare. Voordat de dijken werden aangelegd was dit een ruig en moerassig gebied waar de Waal regelmatig het land overstroomde. Zonder de rivier zou de polder helemaal niet bestaan, want door de vele overstromingen zijn er vele lagen zand en vruchtbare klei afgezet. De rivier was echter ook vijandig, honderden mensen lieten het leven en zelfs hele dorpen werden door het wassende water weggespoeld. De Millingerwaard is één van de oudste natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal. Tot halverwege de jaren ‘90 was het een agrarisch gebied. Nu is het een gebied met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen waar paarden en runderen vrij rondlopen en de bevers er lustig knagen. Rond de Millingerwaard ligt een hoge, zandige oeverwal dat inmiddels is uitgegroeid tot één van de hoogste rivierduinen in Nederland.

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Meren en Plassen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Ooijpolder en Millingerwaard

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 66 aan de Kerkdijk in Erlecom. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

66 - 99 - 49 - 50 - 55 - 48 - 16 - 51 - 52 - 49 - 67 - 95 - 71 - 72 - 95 - 65 - 93 - 35 - 67 - 66

47
Kilometers
188
Minuten
88
Hoogtemeters