Het Landschap

Waar vroeger karren en koetsen zich over woeste heidegronden voort ploeterden, genieten wandelaars en fietsers nu van de eindeloze schoonheid van het grootste natte heidegebied van Europa. Het Nationaal Park Dwingelderveld bestaat voor ruim driekwart uit bossen en heide. Meer dan zestig charmant ogende vennetjes maken het landschappelijke plaatje in één van de donkerste gebieden van Nederland compleet. Buiten de grenzen van het nationale park wordt je begroet door een Drents Esdorpenlandschap met karakteristieke brinkdorpen. Het eeuwenlange boeren heeft hier zijn fraaie sporen nagelaten in de vorm van bolvormige essen, geriefhoutbossen en een natuurrijk beekdallandschap met hooilanden, houtwallen en singels.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Moerassen en Venen

Landgoed en Erfgoed

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Park Dwingelderveld

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 8 aan de Commissaris Cramerpad in Spier. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

44 - 43 - 83 - 88 - 86 - 56 - 57 - 83 - 32 - 58 - 59 - 41 - 91 - 77 - 93 - 75 - 78 - 61 - 71 - 8 - 58 - 32 - 43 - 44

54
Kilometers
219
Minuten
169
Hoogtemeters