Het Landschap

De Hollandse Biesbosch en de Brabantse Biesbosch vormen samen het Nationaal Park De Biesbosch, een dynamische rivierdelta van zo'n 9.000 hectare waar eb en vloed nog steeds een rol speelt. Het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa herbergt een doolhof aan kleine riviertjes, kreken, moerasbossen, eilandjes, rietvelden en graslanden. De aanleg van hoge dijken, open polders, wilgenbossen en de deltawerken hebben er voor gezorgd dat het gebied toegankelijker is geworden. Vanaf de fietspaden heb je dan ook een prachtig uitzicht op het natte en ruige natuurgebied met voornamelijk veel watervogels.

Langs de Kust

Polders en Landerijen

Meren en Plassen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Park De Biesbosch

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 8 aan De Hilweg in Werkendam. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

Let op: knooppunt 90 is toegevoegd om de richting aan te geven van de fietsroute. Deze fietsknooppunt is echter niet in de route opgenomen. Ter hoogte van de veerdienst Lage Zwaluwe-Werkendam aan de Deeneplaatweg 262 in Werkendam kunt u rechtsomkeert maken en de route weer vervolgen naar knooppunt 8.

8 - 90 - Rondje Jantjeskeet - 8 - 2 - 4 - 22 - 21 - 16 - 18 - 15 - 9 - 6 - 27 - 11 - 10 - 29 - 13 - 17 - 19 - 20 - 8

50
Kilometers
200
Minuten
54
Hoogtemeters