Het Landschap

Het Salland tussen de IJssel en de Vecht bestaat voor een groot deel uit een ware mozaïek aan bosrijke landgoederen waarop monumentale buitenplaatsen, havezaten en zelfs een middeleeuws kasteel al eeuwenlang het landschap bepalen. Adellijke families en rijke notabelen vermaakten zich in de veelal Engelse landschapsparken met indrukwekkende beukenlanen, hagen, hoven, parken en waterpartijen. De statige voorpleinen van de havezaten en buitenplaatsen worden afgewisseld met een cultuurlandschap waarop de boeren uit de omgeving al eeuwenlang hun gewassen verbouwen en hun vee houden. Hier vindt je vooral rust, ruimte en een zeer fraaie afwisseling aan akkers, graslanden, weteringen, bossen en houtwallen.

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Polders en Landerijen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Salland tussen Vecht en IJssel

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 83 aan de Stationsweg in Dalfsen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

83 - 58 - 87 - 76 - 46 - 45 - 49 - 48 - 41 - 51 - 40 - 70 - 20 - 19 - 11 - 10 - 9 - 22 - 15 - 6 - 5 - 77 - 80 - 81 - 82 - 83

48
Kilometers
194
Minuten
136
Hoogtemeters