Het Landschap

Het gebied van Mars- en Westerstroom bevindt zich in zijn geheel op het grondgebied van de gemeente Coevorden. Het is een typisch esdorpenlandschap met een afwisseling van essen, heideontginningen en beekdalen. Het landschap heeft een overwegend agrarisch karakter en bestaat uit weilanden en akkers in combinatie met houtsingels, bosjes en solitaire bomen. Meanderende beken, kaarsrechte kanalen met bomenrijen en haaks hierop de smallere wijken doorsnijden de blokvormige kavels. De open en weidse gebieden worden harmonieus afgewisseld door intieme natuurgebieden in Drentse stijl. Verspreide bossen, heidevelden, beekdalen en hoogveenrestanten zorgen hier voor een verrassende natuurbeleving in dit toch wel zeer bijzondere deel van Drenthe.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Moerassen en Venen

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Mars- en Westerstroom

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 7 aan de Hoofdstraat in Dalen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

7 - 9 - 22 - 23 - 5 - 6 - 26 - 27 - 28 - 29 - 71 - 70 - 88 - 86 - 87 - 75 - 51 - 52 - 74 - 53 - 54 - 56 - 7

56
Kilometers
224
Minuten
102
Hoogtemeters