Het Landschap

Texel is een fietseiland bij uitstek met fraai aangelegde fietspaden in een bijzonder gevarieerd landschap. Op een relatief klein oppervlakte zijn er veel verschillende landschapsvormen te vinden. Aan de westzijde van het eiland vindt je bijvoorbeeld duinen, duinvalleien, gemengde bossen, kwelders en heidevelden. Aan de Waddenzijde van het eiland bestaat de natuur uit een uitgestrekt kweldergebied en diverse kleinere natuurgebiedjes die een broed- en foerageerplek bieden voor talrijke vogels. In het midden van het eiland vooral een licht glooiend en open landschap met boerderijen omgeven door houtbosjes, polders, weilanden en weidevogelreservaten.

Bossen en Heide

Langs de Kust

Polders en Landerijen

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen op Waddeneiland Texel

Routekaart

Start en finish bij knooppunt 1 aan de Landsdiep in Het Horntje. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

1 - 25 - 40 - 39 - 38 - 54 - 59 - 37 - 36 - 53 - 64 - 35 - 34 - 32 - 24 - 30 - 29 - 28 - 27 - 22 - 21 - 20 - 17 - 16 - 15 - 5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6 - 1

55
Kilometers
222
Minuten
88
Hoogtemeters