Fietsroute Texel en omgeving

Beleef het bijzondere afwisselende landschap op het grootste waddeneiland van Nederland.

Fietsroute Texel en omgeving

Beleef het bijzondere afwisselende landschap op het grootste waddeneiland van Nederland.

Shadow
Slider

Texel

Texel is een fietseiland bij uitstek met fraai aangelegde fietspaden in een bijzonder gevarieerd landschap. Op een relatief klein oppervlakte zijn er veel verschillende landschapsvormen te vinden. Aan de westzijde van het eiland vindt je bijvoorbeeld duinen, duinvalleien, gemengde bossen, kwelders en heidevelden. Aan de Waddenzijde van het eiland bestaat de natuur uit een uitgestrekt kweldergebied en diverse kleinere natuurgebiedjes die een broed- en foerageerplek bieden voor talrijke vogels. In het midden van het eiland vooral een licht glooiend en open landschap met boerderijen omgeven door houtbosjes, polders, weilanden en weidevogelreservaten.


Fiets met ons mee