Het Landschap

Veel water, een gevarieerde natuur en talrijke cultuurhistorische elementen zijn de belangrijkste ingrediënten voor een boeiende fietstocht in Gelderse Poort. De bosrijke heuvels van de Eltenberg bieden je schitterende uitzichten op de Neder-Rijn en het Reichswald. In het Duitse dorpje Elten bevinden zich de St. Vituskerk en de Drususbron, beiden meer dan 1000 jaar oud. Lager gelegen het ruige rivierenlandschap van de Rijnstrangen. Een uitgestrekt rietmoeras met oeverwallen, oude beddingen en geulen dat zich tussen de landerijen door kronkelt. Op de eeuwenoude dijken kun je heerlijk genieten van dit historische landschap met een afwisseling aan woest begroeide uiterwaarden, bloemrijke graslanden, oude rivierlopen en diepe kolken.

Bossen en Heide

Meren en Plassen

Rivieren en Beken

Heuvels en Valleien

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Rijnstrangen en Liemers

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 35 aan de Babborgaplein in Babberich. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

35 - 34 - 25 - 26 - 8 - 7 - 2 - 6 - 15 - 31 - 32 - 28 - 33 - 44 - 96 - 81 - 89 - 88 - 6 - 65 - 56 - 54 - 55 - 1 - 35

50
Kilometers
203
Minuten
161
Hoogtemeters