Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fietsroutes in beeld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fietsroutes in beeld, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fietsroutes in beeld verstrekt. Fietsroutes in beeld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom Fietsroutes in beeld gegevens nodig heeft

Fietsroutes in beeld verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen. Daarnaast kan Fietsroutes in beeld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. De IP adressen worden vastgelegd om eventuele spammers te kunnen blokkeren.

Hoe lang Fietsroutes in beeld gegevens bewaart

Fietsroutes in beeld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Emails en contactgegevens worden verwijderd na afhandeling van de email.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fietsroutes in beeld maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fietsroutes in beeld) tussen zit.

Delen met anderen

Fietsroutes in beeld verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Fietsroutes in beeld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fietsroutes in beeld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fietsroutes in beeld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Fietsroutes in beeld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fietsroutes in beeld heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fietsroutes in beeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies op Fietsroutes in beeld

Fietsroutesinbeeld.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Fietsroutes in beeld maakt gebruik van Google Analytics, hiervoor worden ook cookies gebruikt. De door Google Analytics verzamelde data wordt geanonimiseerd en is dus niet te herleiden naar individuele personen. Daarbij worden de gegevens niet gedeeld met Google. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is raadzaam om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Verstrekkende wijzigingen worden op een heldere en opvallende wijze gecommuniceerd via de website.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Fietsroutes in beeld de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en Fietsroutes in beeld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Op de website van Fietsroutes in beeld staan een aantal links naar websites van derden. Fietsroutes in beeld draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen omgaan met uw gegevens. Indien aanwezig lees hiervoor het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Copyright

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietsroutes in beeld.