Privacybeleid

Fietsroutes in beeld respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom bewaren we niets anders dan alleen de bezoekersaantallen.

Fietsroutes in beeld gebruikt op zijn website cookies om te onderzoeken hoe we de website kunnen verbeteren en nog makkelijker in gebruik kunnen maken. We doen dat door het bezoek op de website te analyseren met behulp van cookies. Het gaat daarbij om anonieme informatie. Met de cookies identificeren we alleen computers, dus geen personen. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u en verstekken ook geen informatie aan derden. Daarnaast kunnen ingelogde gebruikers van sociale media met behulp van cookies informatie van de website van Fietsroutes in beeld delen met andere gebruikers.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw webbrowser (zoals Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari en Opera) worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Er zijn twee soorten cookies:

-Sessiecookies worden na het afsluiten van de browser weer verwijderd door uw browser.

-Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. 

 

Wat is een webbeacon?

 

Een webbeacon is een kleine, transparante afbeelding die website-eigenaren helpt de activiteiten van gebruikers bij te houden op bepaalde webpagina's. Ze kunnen ook informatie in cookies verzenden, zoals bijvoorbeeld of een e-mail met een webbeacon erin is geopend door de ontvanger. Als we het in onze Cookiebeleid hebben over cookie dan bedoelen we daarmee ook webbeacon.

 

Cookies voor social media

 

U kunt informatie van de website van Fietsroutes in beeld delen via sociale media, zoals Facebook, Twitter, Google+ en YouTube. Hiervoor zijn een aantal speciale pictogrammen op de website toegevoegd. De sociale media partners kunnen echter alleen een website-overschrijdende cookie plaatsen als de desbetreffende pictogrammen worden aangeklikt, dus niet eerder. Via de cookie herkent de sociale media partner de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat de ingelogde gebruikers informatie of video’s direct delen. Raadpleeg regelmatig het cookiebeleid van de volgende sociale media partners voor meer informatie over de sociale media cookies:

Twitter 
Facebook 
Google+ 
Youtube 

 

Cookies door adverteerders

 

Adverteerders die op deze site adverteren kunnen cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen om informatie in te winnen. Deze cookies worden gebruikt om advertenties te laten zien aan de hand van uw interesses. Mocht u bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in zorgverzekeringen dan kunt u worden doorverwezen naar een verzekeringsorganisatie, zodra u op een advertentie met een zorgverzekeringsaanbieding klikt. Ook deze zorgverzekeraar kan mogelijkerwijs een cookie plaatsen, onder andere om te identificeren dat u via onze website bij hun organisatie bent terechtgekomen. Fietsroutes in beeld heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden en adverteerders. Wel kunt u voor veel externe bedrijven die cookies plaatsen via andere websites (zoals Fietsroutes in beeld) gebruikmaken van de opt-out mogelijkheid, zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan op andere websites. Op YourOnlineChoices kan dat voor veel adverteerders en adverteerders-netwerken tegelijk. Ook kunt u daar lezen waar de cookies voor gebruikt worden.

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

 

U heeft de mogelijkheid om cookies handmatig via uw eigen browser te blokkeren. U kunt afzonderlijk cookies en websites blokkeren, maar ook alle cookies van alle websites die u bezoekt. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op een juiste werking van een website. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw eigen browser:

Cookie-instellingen Internet Explorer 
Cookie-instellingen Firefox 
- Cookie-instellingen Chrome 
Cookie-instellingen Safari 
Cookie-instellingen Opera 

 

Disclaimer

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Fietsroutes in beeld de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en Fietsroutes in beeld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Op de website van Fietsroutes in beeld staan een aantal links naar websites van derden. Fietsroutes in beeld draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen omgaan met uw gegevens. Indien aanwezig lees hiervoor het privacybeleid van de website die u bezoekt.

 

Copyright

 

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietsroutes in beeld.