Het Landschap

Op de grens van Noord-Brabant en Limburg vormen de natuurgebieden Nationaal Park Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel samen een imponerend hoogveenlandschap met ondoordringbare veenmoerassen, open heideterreinen, weidse vlaktes, plassen en vennen, stille bosjes en ruige zandruggen. Het grotendeels toegankelijke landschap biedt je vanaf de lager gelegen beekdalen tot de hoger gelegen heidevelden en stuifzanden geweldige uitzichten met zichtbare sporen van de turfwinning uit het verleden. De heersende rust, ruimte en duisternis zorgen er bovendien voor dat De Peel tot één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa is geworden.

Bossen en Heide

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Park Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 32 aan de Leegveld in Deurne. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

32 - 37 - 39 - 03 - 43 - 44 - 89 - 45 - 87 - 70 - 94 - 5 - 7 - 8 - 95 - 20 - 22 - 21 - 96 - 15 - 25 - 27 - 57 - 26 - 6 - 32

56
Kilometers
223
Minuten
77
Hoogtemeters