Het Landschap

Na de laatste ijstijd warmde het klimaat op en werd de lucht vochtiger. In het stilstaande water van de beekdalen in het huidige Drenthe en Groningen ging veenmos groeien dat zich ontwikkelde tot een enorm moerasgebied dat zich uitstrekte van de Hunze tot aan de Eems. In de middeleeuwen had het Boertangermoeras een oppervlakte van zo'n 300.000 hectare en groeide het veenmos uit tot een pakket van maar liefst 12 meter dik. Door de eeuwen heen is het moeras afgegraven voor de winning van turf en om ruimte te creëren voor landbouw en bos. Het Bargerveen is het enige grote, levende stuk van het Bourtangermoeras dat is overgebleven. Het is een natuurgebied van ruim 2.000 hectare met één van de laatste stukken levend hoogveen. Hier vormen hoge veenbulten, velden met veenmos, moerassen, broekbossen en meertjes nog steeds zeer fraaie afwisselingen in een vrijwel verlaten landschap.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Moerassen en Venen

Landgoed en Erfgoed

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Veenland en Bargerveen

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 33 aan de Ambachtsweg in Weiteveen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

33 - 61 - 98 - 63 - 85 - 67 - 64 - 94 - 93 - 95 - 65 - 1 - 53 - 51 - 50 - 56 - 75 - 73 - 72 - 99 - 60 - 59 - 32 - 33

47
Kilometers
189
Minuten
69
Hoogtemeters