Beleef het Nederlandse Landschap

Nederland, een land vol verrassingen en schoonheid. Met haar afwisselende landschappen en prachtige natuurgebieden biedt het een unieke ervaring voor elke natuurliefhebber. Of je nu op zoek bent naar rustige polders, uitgestrekte heuvels of uitgestrekte bossen, Nederland heeft het allemaal.

Maar niet alleen de natuur is hier imposant, ook de cultuurhistorische landschapselementen dragen bij aan de rijke geschiedenis en identiteit van dit kleine land. Bezoek oude molens, historische stadjes, eeuwenoude landgoederen en de vele monumenten en ontdek hoe het landschap door de eeuwen heen is veranderd en geboetseerd door mensenhanden.

Laat je verrassen door het veelzijdige Nederlandse landschap en ontdek de natuurlijke schoonheid van dichtbij!

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Loofbos, naaldhoutbos, hakhoutbos, droge heidevelden, vennen, zandverstuivingen, struweel, eendenkooien

Landgoed en Erfgoed

Landgoed en Erfgoed

Landgoederen, buitenplaatsen, kastelen, molens, parken, tuinen, verdedigingswerken, monumenten, grafheuvels

Langs de Kust

Langs de Kust

Zee, stranden, duinen, duinbos, duinvalleien, dijken, kwelders, wadden, schorren, zeearmen, estuaria, eilanden

Polders en Landerijen

Polders en Landerijen

Polders, gemalen, vaarten, sloten, veenweiden, bollenvelden, weilanden, houtwallen, plantages, heggen, boerderijen

Moerassen en Venen

Moerassen en Venen

Moeras, hoogveen, laagveen, trilveen, veenplassen, rietland, veenmoeras, moerasheide, petgaten, broekbos

Meren en Plassen

Meren en Plassen

Meren, plassen, wielen, kolken, dobben, poelen, rivierarmen, strangen, brakke wateren, rietkragen, vogelgraslanden

Rivieren en Beken

Rivieren en Beken

Rivieren, beken, dijken, stuwen, sluizen, kanalen, ooibos, uiterwaarden, oeverlanden, rivierduinen, hooilanden, beekdalen

Heuvels en Valleien

Heuvels en Valleien

Heuvels, heuvelruggen, stuwwallen, hellingen, valleien, bronnen, plateaus, terrassen, graslanden, beekdalen

Kies een fietsroute in je favoriete landschap