Fietsroute Zandvoort en omgeving

Een dynamisch duinlandschap met zeldzame duinweiden, stranden, struikgewas en duinbossen met veel reliëf en historische landgoederen.

Fietsroute Zandvoort en omgeving

Een dynamisch duinlandschap met zeldzame duinweiden, stranden, struikgewas en duinbossen met veel reliëf en historische landgoederen.

Shadow
Slider

Zandvoort

Een prachtige fietstocht in de omgeving van de badplaats Zandvoort waarbij de route je onder meer voert door de duingebieden van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, door het natuurgebied Leyduin met de buitenplaatsen Leyduin, Woestduin en Vinkenduin en door een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden aan de Nederlandse kust De Amsterdamse Waterleidingduinen.


Fiets met ons mee

 

Fietsroutes


Fietsknooppuntenroutes

Deze fietsroutes zijn bepaald en gereden volgens het netwerk van fietsknooppunten. Het fietsknooppuntensysteem is een netwerk van aaneengesloten routes. De kruispunten waarop de routes bij elkaar komen, worden knooppunten genoemd. De fietsknooppunten zijn onderling bewegwijzerd en bij vele knooppunten is een informatiepaneel te vinden met een overzichtskaart van de nabijgelegen fietsknooppunten. Het fietsroutenetwerk is herkenbaar bewegwijzerd met groen/witte borden met daarop het nummer van het knooppunt. Via de genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt. De afstanden tussen de fietsknooppunten zijn in kilometers op de kaart aangegeven.

Route I - 60 km

Start en finish nabij knooppunt 77 aan de Zandvoortselaan in Zandvoort, de totale afstand van de route is ca. 60 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk gewenste knooppunt te starten.

Fietsknooppunten

77 - 37 - 18 - 66 - 6 - 5 - 7 - 99 - 19 - 21 - 36 - 83 - 82 - 72 - 76 - 15 - 16 - 11 - 48 - 47 - 35 - 6 - 86 - 31 - 79 - 77

Routebeschrijving

Route II - 25 km

Start en finish nabij knooppunt 36 aan de Rockartsduinweg in Overveen, de totale afstand van de route is ca. 25 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk gewenste knooppunt te starten.

Fietsknooppunten

36 - 37 - 18 - 66 - 6 - 5 - 7 - 99 - 19 - 21 - 36

Routebeschrijving

Route III -31 km

Start en finish nabij knooppunt 77 aan de Zandvoortselaan in Zandvoort, de totale afstand van de route is ca. 31 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk gewenste knooppunt te starten.

Fietsknooppunten

77 - 83 - 82 - 72 - 76 - 15 - 16 - 11 - 44 - 6 - 31 - 79 - 77

Routebeschrijving

Andere fietsroute in deze omgeving? Plan uw eigen route met een fietsrouteplanner naar eigen keuze.