Het Landschap

De Kop van Drenthe is een gebied met veel natuurschoon en een rijke geschiedenis. Een gebied dat elke kilometer anders is door de overgangen tussen zand, klei en moeras. Hier vind je afwisselende landschappen die hun basis in de laatste ijstijd hebben. De uiteenlopende natuurgebieden bestaan uit bos, hoogveen, heide, graslanden, moeras en beekdalen. Landgoed Mensinge is een 600 jaar oude havezate met grachten, bos en heide. Het Noordsche Veld herbergt sporen van grafheuvels, een urnenveld en prehistorische akkers. De Onlanden is een groot gebied van meer dan 2.300 hectare waar waterberging en natuurontwikkeling gecombineerd worden. Moeras, graslanden, houtwallen en petgaten wisselen elkaar af. Bij langdurige, hevige regenval zorgt dit gebied ervoor dat de stad-Groningers droge voeten houden.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Rivieren en Beken

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Meren en Plassen

Landgoed en Erfgoed

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Kop van Drenthe en De Onlanden

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 35 aan de Brink in Roden. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

35 - 75 - 74 - 71 - 59 - 51 - 79 - 77 - 14 - 81 - 82 - 58 - 17 - 12 - 11 - 2 - 9 - 3 - 25 - 35 - 29 - 37 - 24 - 73 - 34 - 35

56
Kilometers
223
Minuten
97
Hoogtemeters