Het Landschap

Als je in de uitgestrekte natuurgebieden in Zuid Twente doolt, raak je je besef voor de tijd even kwijt. Hier ervaar je nog steeds de rust en de ruimte van het natuurlandschap van weleer. Slingerende oude zandweggetjes, statige eikenlanen, weidse heidevelden, zompige moerasbossen, ruige graslanden, drassig hoogveen, idyllische vennetjes en talloze beekjes wisselen elkaar voortdurend af. Maar ook cultuurhistorisch valt er wat te genieten: eeuwenoude waterradmolens, een schans uit de Tachtigjarige Oorlog, een historisch bevloeiingssysteem en een prachtig essenlandschap met oude hoeven, houtwallen, geriefhoutbosjes en glooiende akkers met bloem- en kruidenrijke akkerranden.

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Zuid-Twente en Berkelland

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 52 aan de Aaftinksweg in Haaksbergen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

52 - 53 - 82 - 83 - 47 - 50 - 41 - 80 - 81 - 49 - 77 - 76 - 54 - 84 - 79 - 2 - 18 - 74 - 71 - 67 - 53 - 51 - 52

56
Kilometers
227
Minuten
131
Hoogtemeters