Fietsroute Hindeloopen en omgeving

Hindeloopen

"Een weids landschap met flonkerende blauwe meren, wuivende rietkragen, grazende koeien in sappige weiden en blatende schapen op de dijken."Het landschap

Zuidwest Fryslân verwierf de status van Nationaal Landschap door een unieke combinatie van landerijen, natuur en cultuurhistorie. Het waterrijke landschap is een waar mozaïek aan verschillende natuurgebieden. In het klei- en veengebied vindt je open water met brede rietvelden, oude hooilandpolders, eilanden met wilgenbossen, bloemrijke landerijen en vaarten en sloten. Langs de kust van het IJsselmeer schrale graslanden, rietmoerassen, steile kliffen, buitendijkse zandplaten en slikken. In het zuiden het licht glooiende landschap van het Gaasterland met een prachtige afwisseling aan bossen, open gebieden en overgangen met fraaie doorkijkjes.

Fiets met ons mee

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 11 aan de Poelspaed in Koudum, de totale afstand van de route is ca. 58 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk gewenste knooppunt te starten.

Fietsknooppunten
11 - 12 - 99 - 1 - 60 - 98 - 97 - 96 - 19 - 21 - 20 - 22 - 17 - 4 - 6 - 16 - 15 - 31 - 32 - 33 - 34 - 23 - 95 - 94 - 11


Meer in Friesland

Kies een andere fietsroute en ontdek wat de provincie Friesland nog meer te bieden heeft.
Voor meer fietsplezier in andere provincies kun je de handige interactieve overzichtskaart raadplegen.

Interactieve overzichtskaart