Het Landschap

Zuidwest Fryslân verwierf de status van Nationaal Landschap door een unieke combinatie van landerijen, natuur en cultuurhistorie. Het waterrijke landschap is een waar mozaïek aan verschillende natuurgebieden. In het klei- en veengebied vindt je open water met brede rietvelden, oude hooilandpolders, eilanden met wilgenbossen, bloemrijke landerijen en vaarten en sloten. Langs de kust van het IJsselmeer schrale graslanden, rietmoerassen, steile kliffen, buitendijkse zandplaten en slikken. In het zuiden het licht glooiende landschap van het Gaasterland met een prachtige afwisseling aan bossen, open gebieden en overgangen met fraaie doorkijkjes.

Landgoed en Erfgoed

Langs de Kust

Polders en Landerijen

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 11 aan de Poelspaed in Koudum. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

11 - 12 - 99 - 1 - 60 - 98 - 97 - 96 - 19 - 21 - 20 - 22 - 17 - 4 - 6 - 16 - 15 - 31 - 32 - 33 - 34 - 23 - 95 - 94 - 11

58
Kilometers
233
Minuten
73
Hoogtemeters