Fietsroute Hindeloopen en omgeving - Fietsroutes in beeld
Fietsroute Hindeloopen en omgeving

Een weids landschap met flonkerende blauwe meren, wuivende rietkragen, grazende koeien in sappige weiden en blatende schapen op de dijken.

Fietsroute Hindeloopen en omgeving - Fietsroutes in beeld
Fietsroute Hindeloopen en omgeving

Een weids landschap met flonkerende blauwe meren, wuivende rietkragen, grazende koeien in sappige weiden en blatende schapen op de dijken.

Shadow
Slider

Hindeloopen

Zuidwest Fryslân verwierf de status van Nationaal Landschap door een unieke combinatie van landerijen, natuur en cultuurhistorie. Het waterrijke landschap is een waar mozaïek aan verschillende natuurgebieden. In het klei- en veengebied vindt je open water met brede rietvelden, oude hooilandpolders, eilanden met wilgenbossen, bloemrijke landerijen en vaarten en sloten. Langs de kust van het IJsselmeer schrale graslanden, rietmoerassen, steile kliffen, buitendijkse zandplaten en slikken. In het zuiden het licht glooiende landschap van het Gaasterland met een prachtige afwisseling aan bossen, open gebieden en overgangen met fraaie doorkijkjes.


Fiets met ons mee

Meer fietsroutes in de buurt

Gaasterland

Gaasterland

Een prachtig glooiend landschap met bossen, gaasten en kliffen in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.
Heerenveen

Heerenveen

Een verrassende fietstocht door het prachtige en veelzijdige natuurschoon in zuidoost Friesland.
Hindeloopen

Hindeloopen

Een weids landschap met flonkerende blauwe meren, wuivende rietkragen, grazende koeien in sappige weiden en blatende schapen op de dijken.
Leeuwarden

Leeuwarden

Een bijzonder landschap met fraaie afwisselingen, talrijke doorkijkjes en weidse panorama's.

Eernewoude

Eernewoude

Fietsen in een gevarieerd landschap met open water, riet- en graslanden, ruigten en moerasbossen.
Bakkeveen

Bakkeveen

Een historisch landschap met fraaie bossen, boomwallen, heidevelden, graslanden en meanderende beken.
Akkrum

Akkrum

Fietsen door het rijke natuurlandschap rondom het Sneekermeer.
Terschelling

Terschelling

Fietsen op een bijzonder eiland in een zeer gevarieerd landschap met veel ruimte