Het Landschap

In de Kop van Overijssel heeft de tijd van de veenafgravingen een duidelijke stempel op het landschap gedrukt. Vanaf de 15e eeuw werd het veengebied langzaam afgegraven, waardoor er na verloop van tijd grote meren en plassen zijn ontstaan. Toen de vraag naar turf afnam, stapten de bewoners over op de rietteelt. De aanleg van de Noordoostpolder zorgde echter voor een daling van het grondwater met als gevolg een verdroging van het gebied. Dit betekende een einde aan een grootschalige rietteelt en de arbeiders zochten hun heil in de landbouw. De natte delen werden aan de natuur overgelaten. Zo ontstond er een afwisselend landschap met veel water, uitgestrekte rietlanden, vogelrijke moerassen, eeuwenoude houtwallen en idyllische boerenlandschappen.

Bossen en Heide

Moerassen en Venen

Meren en Plassen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Kop van Overijssel en De Wieden

Routekaart

Start en finish bij knooppunt 39 aan de Wijkweg in Rouveen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

39 - 30 - # - 32 - 12 - 93 - 85 - 13 - 94 - 81 - 75 - # - # - 73 - 23 - 16 - 11 - 34 - 80 - 86 - 83 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39

53
Kilometers
214
Minuten
37
Hoogtemeters