Fietsrouteplanner

Op het internet zijn diverse routeplanners te vinden. Sommige van deze routeplanners zijn ook beschikbaar als app op de telefoon. Het belangrijkste is dat je een up-to-date fietsrouteplanner gebruikt. Fietsknooppunten worden regelmatig om uiteenlopende redenen gewijzigd of opgeheven, denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een nieuwe weg of het bouwen van een nieuwe wijk waardoor het onvermijdelijk is geworden om een fietsknooppunt te verplaatsen of op te heffen.

Door een fietsrouteplanner te gebruiken die regelmatig het fietsroutenetwerk bijwerkt, neemt de kans aanzienlijk af dat je tijdens de fietstocht een knooppuntenbordje mist. Natuurlijk zul je begrijpen dat niet iedere nieuwe wijziging in het fietsroutenetwerk meteen in de fietsrouteplanners aangepast kan worden. Advies is dan ook om regelmatig de informatieborden bij de knooppunten te raadplegen.

Ontbrekende knooppunten bordjes?

Een vervelend moment voor elke recreatieve fietser! Je bent heerlijk aan het fietsen en plotseling ontbreekt er een knooppuntbordje, waardoor je de verkeerde kant op fietst. Je kunt hier een melding van maken, zodat daar iets aan gedaan kan worden. 

In elk provincie zijn er knooppuntnetwerken die deels de voormalige bewegwijzerde fietsrondjes vervangen. Ze worden meestal op regionaal niveau onderhouden en elke regio heeft zijn eigen onderhoudsafspraken. Voor de recreatieve fietser is het niet altijd duidelijk waar een melding kan worden gedaan, daarom heeft het Landelijk Fietsplatform samen met Wandelnet een landelijk meldsysteem ontwikkeld.

Wat voor soort klachten kun je melden?

Routebordjes zijn essentieel om een fietsroute goed te kunnen fietsen. Het kan dan ook verwarrend zijn als er eentje ontbreekt. Als je klachten over een missend, beschadigd of verkeerd geplaatst knooppuntbordje hebt, kun je dat melden. Dit geldt ook voor opmerkingen over de informatiepanelen die bij sommige knooppunten zijn geplaatst.

Op de website van Meldpuntroutes kun je een klacht melden bij het landelijke meldsysteem voor route gebonden recreatie van het Landelijk Fietsplatform. De melding gaat automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie.

Meldpuntroutes