Fietsroute Maarssen en omgeving

Maarssen

"Een eeuwenoud cultuurlandschap met meanderende rivieren, weidse polders, talrijke plassen en bloemrijke weilanden."Het landschap

De Vechtstreek is een typisch Nederlandse landschap waar natuur, cultuurhistorie en recreatie naadloos in elkaar over vloeien. De vele landgoederen, kastelen, buitenhuizen, tuinen en theekoepels langs de Vecht vormen een fraaie erfenis van de welvaart uit de 17e en de 18e eeuw. De meanderende rivier vormde destijds een belangrijke handelsroute en werd een populair buitenverblijf voor rijke kooplieden en edelen. Maar ook de vestingwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn kenmerkend in het landschap. Water speelt in de Vechtstreek hoe dan ook een grote rol. Laagveenmoerassen, polders, weidse plassen en de herkenbare verveningspatronen van petgaten en legakkers zijn gezichtsbepalende natuurlijke elementen. Van west naar oost wisselen een open landschap met weilanden en smalle slootjes, open water, trilvenen, rietlanden en moerasbossen elkaar harmonieus af.

Fiets met ons mee

Routekaart

Start en finish bij knooppunt 47 aan de Maarsseveense Poort in Maarssen, de totale afstand van de route is ca. 58 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk gewenste knooppunt te starten.

Fietsknooppunten
47 - 62 - 45 - 46 - 18 - 40 - 12 - 11 - 10 - 9 - 7 - 6 - 62 - 36 - 37 - 18 - 31 - 33 - 52 - 20 - 4 - 25 - 2 - 84 - 85 - 23 - 27 - 49 - 48 - 47


Meer in Utrecht

Kies een andere fietsroute en ontdek wat de provincie Utrecht nog meer te bieden heeft.
Voor meer fietsplezier in andere provincies kun je de handige interactieve overzichtskaart raadplegen.

Interactieve overzichtskaart