Het Landschap

De Vechtstreek is een typisch Nederlandse landschap waar natuur, cultuurhistorie en recreatie naadloos in elkaar over vloeien. De vele landgoederen, kastelen, buitenhuizen, tuinen en theekoepels langs de Vecht vormen een fraaie erfenis van de welvaart uit de 17e en de 18e eeuw. De meanderende rivier vormde destijds een belangrijke handelsroute en werd een populair buitenverblijf voor rijke kooplieden en edelen. Maar ook de vestingwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn kenmerkend in het landschap. Water speelt in de Vechtstreek hoe dan ook een grote rol. Laagveenmoerassen, polders, weidse plassen en de herkenbare verveningspatronen van petgaten en legakkers zijn gezichtsbepalende natuurlijke elementen. Van west naar oost wisselen een open landschap met weilanden en smalle slootjes, open water, trilvenen, rietlanden en moerasbossen elkaar harmonieus af.

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Meren en Plassen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Vechtstreek en Oostelijke Vechtplassen

Routekaart

Start en finish bij knooppunt 47 aan de Maarsseveense Poort in Maarssen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

47 - 62 - 45 - 46 - 18 - 40 - 12 - 11 - 10 - 9 - 7 - 6 - 62 - 36 - 37 - 18 - 31 - 33 - 52 - 20 - 4 - 25 - 2 - 84 - 85 - 23 - 27 - 49 - 48 - 47

58
Kilometers
232
Minuten
89
Hoogtemeters