Het Landschap

Duizenden jaren geleden bestond de Hoogeveense Venen uit moeilijk toegankelijke hoogveenmoerassen. Tegenwoordig is het een zeer afwisselend landschap waar cultuurlanden en authentieke natuurgebieden elkaar harmonieus opvolgen. Het Mantingerveld is een bijzonder natuurgebied dat een voorbeeld vormt van het open Drentse heidelandschap. Door het samenvoegen van verschillende kleine natuurgebieden is hier een groot en aaneengesloten heidelandschap ontstaan, waar de natuur zich kan herstellen naar haar oorspronkelijke glorie. De karakteristieke rechthoekige vormen in de veenkoloniale Hoogeveense Venen is het resultaat van eeuwenlange veenafgraving. Dit gebied wordt doorkruist door rechte kanalen, wijken, wegen en veenkoloniale dorpen. Boswachterij Gees is een uitgestrekt natuurgebied van 1.600 hectare dat in de jaren dertig van de vorige eeuw werd aangelegd. Hier vind je voornamelijk prachtige loofbossen, afgewisseld met heidevelden en vennen. Het natuurschoon gaat onopvallend over in een in ere herstelde beekdallandschap met een doorstroommoeras, hooilanden en een vogelrijk meertje.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Mantingerveld en Hoogeveense Venen

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 14 aan de Marten Kuilerweg in Hollandscheveld. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

14 - 50 - 78 - 79 - 81 - 83 - 61 - 69 - 63 - 85 - 99 - 60 - 64 - 62 - 18 - 24 - 38 - 37 - 16 - 14

49
Kilometers
198
Minuten
104
Hoogtemeters