Het landschap

Het natuurgebied Mantingerveld is een prachtig en authentiek voorbeeld van het open Drentse heidelandschap. Door het samenvoegen van meerdere kleine natuurgebiedjes tot één groot aaneengesloten heidelandschap herstelt de natuur zich tot het oerlandschap zoals het er altijd al geweest is. De schoonheid van dit weidse landschap wordt nog eens extra benadrukt door de aanwezigheid van een prehistorisch bos, grillige zandverstuivingen met eiken- en dennenbomen en eeuwenoude jeneverbesstruwelen. Rondom de esdorpjes goudgele golvende korenvelden en in het beekdal van het slingerende beekje Oude Diep worden zompige graslanden afgewisseld met houtwallen en elzenbossen.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Rivieren en Beken

Polders en Landerijen

Landgoed en Erfgoed

Moerassen en Venen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Mantingerveld en Hoogeveense Venen

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 14 aan de Marten Kuilerweg in Hollandscheveld. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

14 - 50 - 78 - 79 - 81 - 83 - 61 - 69 - 63 - 85 - 99 - 60 - 64 - 62 - 18 - 24 - 38 - 37 - 16 - 14

49
Kilometers
198
Minuten
104
Hoogtemeters