Het Landschap

Het noordoosten van de Veluwe is een gedeelte van de Veluwe dat minder bekend is bij het grote publiek. Een ontspannende stilte en een prachtige natuur zijn hier nog in duizenden hectaren beschikbaar voor fietsers en wandelaars. Het middelpunt wordt gevormd door de uitgestrekte heidevelden bij Oldebroek, dat al sinds de 19e eeuw een oefenterrein is voor artilleriewapens van het Nederlandse leger. Noordelijk ligt een vredig boerenlandschap met historische boerderijen en oude handelswegen die vroeger werden gebruikt door Hanze kooplieden uit Duitsland. Ten oosten een fraai overgangsgebied tussen heuvels en uiterwaarden met een vrij uitzicht over graslanden, kolken en boerderijen. Het geheel gaat aan de horizon naadloos over in prachtige wolkenluchten. Naar het zuiden en westen toe wordt het landschap harmonieus overgenomen door een omvangrijk bosgebied met heideveldjes, stuifzanden en sprengen.

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Rivieren en Beken

Heuvels en Valleien

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Noordoost-Veluwe en IJsselvallei

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 30 aan de Ossenbergweg in Heerde. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

30 - 88 - 83 - 27 - 22 - 56 - 96 - 47 - 30 - 28 - 6 - 5 - 55 - 52 - 54 - 56 - 1 - 39 - 60 - 58 - 59 - 36 - 71 - 33 - 19 - 72 - 85 - 84 - 65 - 89 - 30

56
Kilometers
225
Minuten
259
Hoogtemeters