Het Landschap

De Zuidoosthoek bevindt zich in een overgangsgebied tussen het Friese merengebied en de hoger gelegen zandgronden in Drenthe en Overijssel. Het is een intiem landschap dat gekenmerkt wordt door een afwisseling van bossen, heide, grasland, kanalen en veenontginningen. Wat de streek bijzonder maakt, zijn de pingo's uit de ijstijd, het keileem in de ondergrond, de veengebieden en de kleinschalige landerijen, omgeven door elzensingels en boomwallen. Opvallend zijn de talrijke karakteristieke boerderijen en monumentale panden, evenals de prachtige eeuwenoude kerkjes die het idyllische plaatje in het landschap compleet maken. De combinatie van deze cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke elementen maakt de Zuidoosthoek tot een plek waar het verleden naast het heden leeft.

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Zuidoosthoek en Opsterland

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 39 aan de Mjûmster Wei in Bakkeveen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

39 - 41 - 33 - 71 - 27 - 29 - 92 - 90 - 25 - 5 - 43 - 47 - 88 - 44 - 9 - 35 - 21 - 97 - 99 - 98 - 95 - 11 - 50 - 82 - 64 - 39

56
Kilometers
226
Minuten
154
Hoogtemeters