Het Landschap

De Friese Wouden liggen op relatief hoge zandgronden en kenmerkt zich door een afwisselend coulisselandschap met fraaie bossen, boomwallen, heidevelden, graslanden en meanderende beken. Bijzonder zijn ook de pingo’s uit de ijstijd, het keileem in de ondergrond, de veengebieden en de kleinschalige landerijen die omgeven zijn door elzensingels en boomwallen. De vele karakteristieke boerderijen en monumentale panden, maar ook de prachtige eeuwenoude kerkjes maken het idyllische plaatje in het landschap compleet. Vooral de combinatie van deze cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke elementen maakt de streek tot een uniek gebied in Europa.

Bossen en Heide

Landgoed en Erfgoed

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Friese Wouden en Opsterland

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 39 aan de Mjûmster Wei in Bakkeveen. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

39 - 41 - 33 - 71 - 27 - 29 - 92 - 90 - 25 - 5 - 43 - 47 - 88 - 44 - 9 - 35 - 21 - 97 - 99 - 98 - 95 - 11 - 50 - 82 - 64 - 39

56
Kilometers
226
Minuten
154
Hoogtemeters