Het Landschap

Met een oppervlakte van 29.000 hectare is het Nationaal Park Nieuw Land het grootste door de mens gemaakte natuurpark ter wereld. In dit uitgestrekte landschap demonstreert met name het moerasgebied van de Oostvaardersplassen dat een prachtige natuur spontaan kan ontstaan op onverwachte plekken. Grote plassen water bleven staan op nieuw aangelegd land dat ooit bedoeld was voor de industrie. Dat kwam er uiteindelijk niet. De natuur nam, met een beetje hulp van de mens, het land over en groeide uit tot een ruige wildernis met uitgestrekte rietmoerassen, graslanden, waterplassen en wilgenbossen. Een wildernis waar ontelbare ganzen en watervogels, zwermen met vlinders, de zeldzame zeearend en de grootste kudde wilde paarden in Europa hun verblijfplaats hebben gevonden.

Bossen en Heide

Bossen en Heide

Moerassen en Venen

Langs de Kust

Rivieren en Beken

Moerassen en Venen

Landgoed en Erfgoed

Meren en Plassen

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Park Nieuw Land en Oostvaardersplassen

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 20 aan de Knardijk in Lelystad. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

20 - 8 - 92 - 91 - 2 - 94 - 23 - 24 - 67 - 18 - 97 - 24 - 93 - 6 - 5 - 45 - 8 - 6 - 20

50
Kilometers
201
Minuten
57
Hoogtemeters