Fietsroute Eernewoude en omgeving

Eernewoude

"Fietsen in een gevarieerd landschap met open water, riet- en graslanden, ruigten en moerasbossen."Het landschap

Eernewoude is een waterdorp dat na de Middeleeuwen als een ver vooruitgeschoven post in een stil en drassig landschap is ontstaan. Het dorp is sinds de stichting permanent van belang geweest met het verleden en heden van het Nationaal Park De Alde Feanen. De Alde Feanen is één van de grootste laagveenmoerassen in West Europa en vormt een landschap met heel veel water, rietlanden en moerasbossen. Nadat turfstekers in de 19e eeuw het moerassige onland in een landschap met veenplassen en petgaten hadden veranderd, werd Eernewoude een dorp van vissers, jagers, schippers en rietwerkers. Tegenwoordig is het een recreatie- en watersportdorp en het toeristische centrum van het Nationaal Park De Alde Feanen.

Fiets met ons mee

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 38 aan de Smidspaed in Eernewoude, de totale afstand van de route is ca. 47 km. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk gewenste knooppunt te starten.

Fietsknooppunten
38 - 36 - 35 - 34 - 91 - 90 - 99 - 27 - 84 - 83 - 82 - 94 - 95 - 11 - 44 - 14 - 16 - 39 - 40 - 41 - 37 - 38


Meer in Friesland

Kies een andere fietsroute en ontdek wat de provincie Friesland nog meer te bieden heeft.
Voor meer fietsplezier in andere provincies kun je de handige interactieve overzichtskaart raadplegen.

Interactieve overzichtskaart