Het Landschap

Eernewoude is een waterdorp dat na de Middeleeuwen als een ver vooruitgeschoven post in een stil en drassig landschap is ontstaan. Het dorp is sinds de stichting permanent van belang geweest met het verleden en heden van het Nationaal Park De Alde Feanen. De Alde Feanen is één van de grootste laagveenmoerassen in West Europa en vormt een landschap met heel veel water, rietlanden en moerasbossen. Nadat turfstekers in de 19e eeuw het moerassige onland in een landschap met veenplassen en petgaten hadden veranderd, werd Eernewoude een dorp van vissers, jagers, schippers en rietwerkers. Tegenwoordig is het een recreatie- en watersportdorp en het toeristische centrum van het Nationaal Park De Alde Feanen.

Polders en Landerijen

Moerassen en Venen

Meren en Plassen

Rivieren en Beken

Fiets met ons mee

Virtueel fietsen in Nationaal Park De Alde Feanen

Routekaart

Start en finish nabij knooppunt 38 aan de Smidspaed in Eernewoude. Deze fietsroute is een rondrit, dus dat biedt de mogelijkheid om vanaf elk van de volgende fietsknooppunten te starten.

38 - 36 - 35 - 34 - 91 - 90 - 99 - 27 - 84 - 83 - 82 - 94 - 95 - 11 - 67 - 44 - 14 - 16 - 39 - 40 - 41 - 37 - 38

48
Kilometers
192
Minuten
54
Hoogtemeters